Onlangs is er een artikel in Melk van het Noorden gepubliceerd over voeren zonder analyse.

Voor vragen over onze kuilanalyses kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Gebruiksnorm dierlijke mest in 2020,
 
De gebruiksnormen mest zijn voor komend jaar aangepast.
 
Voor grasland is het 75 kg fosfaat / ha
Voor bouwland is het 40 kg fosfaat / ha
 
Het is goed te weten wat er in uw grond zit voordat u mest gaat uitrijden.
Indien blijkt uit een grondmonster, dat de PAL <50 of PW <55 is, krijgt u meer ruimte om te bemesten en kunt u beter uw teelt sturen.
 
Het nemen van grondmonsters is dus aan te raden!
 
De beslissing of derogatie dit jaar doorgaat, wordt pas verwacht in maart of april en wat de aanvullende voorwaarden gaan worden. Het is dus de afweging waard om alvast grondmonsters te laten nemen voor 1 februari 2020. In ieder geval voor de eerste bemesting, aangezien de gemeten fosfaat gehaltes anders worden na bemesten.
 
U kunt uiteraard contact met ons opnemen voor het laten steken van een grondmonster.
Hieronder volgen de gebruiksruimte tabellen zoals deze op site staan van de RVO.nl
Hier kunt u tevens meerdere wijzigingen vinden voor 2020.
Grasland
Klasse PAL-waarde Hoeveel fosfaat (per ha) Bemonsteringsprotocol
Hoog > 50 75 kg Geen
Ruim 41 t/m 50 90 kg Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie
Neutraal 27 t/m 40 95 kg Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie
Laag 16 t/m 26 105 kg Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie
Arm < 16 120 kg Protocol Fosfaatarm en Fosfaatfixerend

Bouwland

Klasse Pw-waarde  Hoeveel fosfaat (per ha) Bemonsteringsprotocol
Hoog > 55 40 kg Geen
Ruim 46 t/m 55 60 kg Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie
Neutraal 36 t/m 45 70 kg Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie
Laag 25 t/m 35 80 kg Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie
Arm < 25 120 kg Protocol Fosfaatarm en Fosfaatfixerend

Een goede conservering van uw ruwvoerkuil is van wezenlijk belang voor de houdbaarheid van uw voer.
Maar u heeft niet altijd alles in de hand, u bent ook afhankelijk van de natuur.
Hierdoor kan het voorkomen dat er naast de gewenste micro-organismen ook ongewenste micro-organismen in grote hoeveelheden in een kuil aanwezig zijn.
Dit is natuurlijk nadelig voor de voerkwaliteit en zal de smakelijkheid en opname door uw vee beperken met alle gevolgen van dien.
Wij kunnen voor u gisten, schimmels, entero’s, clostridia bepalen in het microbiologiepakket, daarnaast kunt u ook toxines laten onderzoeken in ruwvoer.

Door te weten wat u in de kuil heeft kunt u hierop eventueel anticiperen en de problemen zoveel mogelijk voor zijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw monsternemer of ons kantoor.

builenbrand

Sinds kort kunnen wij ook vers gras monsters via de NIR laten onderzoeken. Elementen die op rapport komen zijn onder andere: DS, eiwit, celwanden, VCOS, suiker en VEM.

Door een korte onderzoeksduur van 2 dagen, kunt u op deze manier het ideale maai moment bepalen (denk aan eiwitten en suikers), kunt u uw bemestingsplan evalueren of het rantsoen afstemmen op de weidegang.

Misschien iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Laat snel uw voederwaarde van uw ruwvoerkuil bepalen.

Binnen 48 uur na monstername heeft u uw resultaten.

Onder andere Droge stof, Ruw Eiwit, Ruw Eiwit Totaal, VEM, NDF, ADF, ADL, Ruwe Celstof, Ruw As, VCOS, pH, Suiker, Zetmeel (alleen bij maïs).

 

Van 12 tot 15 december staan we op de WTC EXPO in Leeuwarden op de Landbouwbeurs.

Bezoek ons op stand 5108. 

Via www.wtclandbouw.nl vind u meer informatie over deze beurs. 

Wie weet tot dan.

Laat snel uw voederwaarde van uw ruwvoerkuil bepalen.

Binnen 48 uur na monstername heeft u uw resultaten.

Onder andere Droge stof, Ruw Eiwit, Ruw Eiwit Totaal, VEM, NDF, ADF, ADL, Ruwe Celstof, Ruw As, VCOS, pH, Suiker, Zetmeel (alleen bij maïs).

 

Een jaar geleden is de onafhankelijke monstername, voor gescheiden Rundvee- en varkens -mest, van start gegaan. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Herma van den Pol van vakblad Grondig is een dag mee geweest met monsternemer van Accremon Wim, zie hier de rapportage.

Bronvermelding; Grondig 09-2018, Herma van den Pol.

Van 30 oktober t/m 1 november 2018 zijn we aanwezig op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg. U kunt ons vinden op stand 148.

Wilt u meer weten over onze services bezoek ons dan tijdens deze dagen, de koffie staat voor u klaar!

Openingstijden van 13.00 uur tot 22:00 uur.

Meer informatie over de vakdagen vindt u hier